Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
Få med personalen på tåget när ni inför ny teknik

Få med personalen på tåget när ni inför ny teknik

27 juli, 2018

Förändringsarbete är nödvändigt, men kan vara en utmaning för vilken växande organisation som helst. För att kunna växa, behöver både medarbetare och policys anpassas, annars är risken för misslyckande större. En del av förändringsarbetet som är viktig att ta hänsyn till, är att få med dig personalen när ni implementerar ny teknik på arbetsplatsen.

Varför förändringsarbete med teknik är viktigt

Medan vissa organisationer bygger på teknik och innovation, finns det miljontals företag i mer traditionella branscher och företag, med anställda som inte är "natives" när det gäller moderna produktivitetsverktyg. Det betyder dock inte att dessa företag ska undvika att använda ny teknik, särskilt inte när det finns massvis av lösningar som hjälper anställda och organisationer att vara mer produktiva och fungera smidigare.

När människor inte är vana vid att använda ny teknik, eller redan känner sig trygga och säkra i deras arbetsmetoder, kan det vara svårare att underlätta en förändring. Det är viktigt att ha en övergripande approach till förändringsarbetet vid introduktion av ny teknik. Detta för att säkerställa en lyckad implementering och att alla medarbetare arbetar tillsammans, på samma sida.

Börja med att ställa frågor

Försök bedöm hur bekväma dina medarbetare är med införandet av ny teknik. Vad är de oroliga över? Vad är det med den nya tekniken som bekymrar dem? Är de uppfattade fördelarna större än deras oro? Om du kan förstå personalens tankesätt, så är du bättre rustad för att ta itu med problem allteftersom de uppstår.

Skapa en tidsplan

Anställda ska aldrig behöva lära sig ett nytt verktyg på egen hand. Planera in en onboarding som utförs i grupper. Börja med att lära din personal hur den nya tekniken fungerar, vad den ska användas till och hur de kan använda den i det vardagliga arbetet. När det handlar om att implementera ett nytt bokningssystem för möten, så uppmuntrar vi företag att demonstrera hur det nya systemet fungerar och därmed ge personalen chans att se hur förändringen kommer gagna dem och göra deras arbetsdagar enklare. Att förstå fördelarna och sen planera in tid för personalen att lära sig, för att sedan testa den nya tekniken underlättar övergången.

Sätt upp guidelines

I större organisationer är det extra viktigt att sätta upp guidelines och policys före man introducerar en förändring i organisationen för att begränsa otydligheter och förvirring. För de som behöver gå igenom användningen och syftet med en ny teknisk lösning flera gånger, är det bra om de har tillgång till manualer för att hjälpa dem, så de inte behöver be kollegor om hjälp i onödan under övergångsperioden. Vidare så behöver alla vara på samma sida när det kommer till användning och best practices. Att sätta upp guidelines underlättar detta.

Samla in feedback

Efter att du implementerat det nya verktyget, be dina medarbetare om feedback. Vad tycker de fungerar och inte? Har de några svårigheter med att förstå hur olika funktioner fungerar? Upplever de att de lägger mer tid på att lära sig det nya verktyget än de sparar tid genom att använda det? Genom att samla in feedback kan du också avgöra om det bara är en handfull (eller färre) anställda som tycker att förändringen är en utmaning, eller om det kanske är problem med hur den nya tekniken passar in i organisationen som helhet. När du kan avgöra vilka problem din personal har kan du boka nya tider för träning, diskussioner, eller individuell träning tillsammans med en annan teammedlem som snabbare har lärt sig hur man använder det nya verktyget.

När man introducerar något nytt på arbetsplatsen, vare sig det är en policy, verktyg eller teknik är förändringsarbete en nödvändig del av processen. För att säkerställa att din personal anpassar sig till förändringen, är mottagliga för tillväxt och hanterar en övergång bra, kan du organisera förändringen genom att leda din personal genom förändringen och fortsätta stödja dem efteråt. Du kommer upptäcka att din organisation troligtvis kommer anamma nya saker snabbare, och att ditt företag kan skala upp snabbare.

Du gillar nog också

dessa inlägg om Produktivitet

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!