Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
happy people

Meetio frågar: Hur flexibla är framtidens arbetsplatser?

19 oktober, 2020

Den flexibla arbetsplatsen är här för att stanna. Men vad innebär egentligen "flexibilitet" i praktiken? Vi tog hjälp av GoToWorks VD Karin Ståhl för att reda ut begreppet!

Karin Ståhl har lång erfarenhet av att utveckla arbetsplatser. 2013 startade hon GoToWork, numer en av Sveriges ledande specialister på arbetsplatsstrategi, förändringsledning och projektledning. Vi bestämde oss för att fråga henne om vad hon tror om framtidens arbetsplatser!

Flexibilitet är ett nyckelord för framtidens arbetsplatser. Hur tror du att det kommer visa sig i praktiken? 

Karin StåhlDen flexibilitet som kommer att visa sig på framtidens arbetsplatser är holistisk. Arbetet är inte något man bara ”går till”, utan vi måste se arbetsplatsen utifrån perspektiven människan, platsen och tekniken. Med flexibilitet menar vi att självklart att platsen i sig ska vara omställningsbar och anpassningsbar, både gällande layoutförändringar och ommöbleringar för att kunna möta organisatoriska utvecklingar och utmaningar. Men den behöver också ha en sömlös flexibilitet för användning över tid, över dagen, och mellan aktiviteter och uppdrag. 

Det tydligaste och mest effektiva reglaget för att uppnå flexibilitet kommer att vara vi människor. Våra krav på att arbetsplatsen både ska vara funktionell och inspirerande – det här gäller både den digitala och fysiska arbetsplatsen, d.v.s. den ”digiloga”– kommer att öka och. Synbart blir arbetsplatsen mer lättillgänglig för alla och det digitala stödets utveckling och förbättring kommer att göra arbetsplatsen som ett möjligt bra och flexibelt verktyg.

Du har lång erfarenhet av branschen, hur tycker du att inställningen till arbetsplatsen och dess funktion förändrats under det senaste året?

Så sent som för ett drygt halvår sedan (innan pandemin) var inställningen till arbetsplatsen fortfarande ganska loj och långsam, och kraven var inte ställda tillräckligt högt. Funktionalitet har givetvis alltid funnits på agendan, men vår inställning till arbetsplatsen och dess funktion har förändrats även fram till pandemins intåg. Kraven har höjts till att omfatta estetik, ekonomi och ergonomi.

Dock har vi ännu inte kommit så långt att arbetsplatsens funktion som helhet kan sägas vara tillnärmelsevis attraktiv för en kunskapsarbetare idag. För att skapa en högre grad av medarbetarupplevelse behöver vi möta de behov som de som arbetar på kontoret har, både idag och imorgon. Men problemet är att företagsledarna har inte alltid vågat ta steget. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad en ändrad kurs och inriktning kommer att ta oss. Kanske tar vi det säkra kortet, vi vågar inte försöka. Och då blir inte arbetsplatsen det coola managementverktyg det verkligen kan vara.

Senaste halvåret har vi fått upp ögonen för digitaliseringens möjligheter, men fortfarande är det många fler steg vi behöver ta för att de gamla analoga arbetssätten ska kunna fasas ut.

Vilken insikt tror du är viktigast för företag och organisationer att ta med sig in i ett förändringsarbete? 

Världens största organisatoriska experiment har nu passerat ett halvår av trial and error. Ett förändringsarbete mot framtidens arbetssätt och arbetsplatser behöver boostas med de lärdomar och insikter vi kan se, förstå och ta med oss från denna tid. Det är det viktigaste för alla att ta med sig. Men med det sagt finns det ingen generell sanning för alla organisationer, utan det är något vi experter måste hjälpa till med.

Distansarbetsexperimentet har låtit oss testa digitala verktyg. Vi har testat bra och mindre bra ergonomi och störningsgrad på olika fysiska arbetsplatser. Och vi har, först och främst, testat humana möjligheter, utmaningar och begränsningar. Och det är i den mänskliga ändan vi måste börja när vi lägger planen för framtiden och förändringen. Det är den absolut viktigaste insikten att ta med.

Tack Karin för insiktsfulla svar! Håller du med eller är du av en annan åsikt? Lämna gärna en kommentar!

Vill du veta mer om den hybrida arbetsplatsen?

Ladda ner vår guide helt gratis!

framsida-2

Få din guide nu!

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!