Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
aktivitetsbaserat kontor

Meetio frågar: Är aktivitetsbaserade kontor vägen framåt?

12 oktober, 2020

Hur kommer vi arbeta i framtiden och hur påverkar det våra arbetsplatser? Vi bestämde oss för att fråga Bo Johansson, nationellt ansvarig för Trafikverkets aktivitetsbaserade kontor.

Att det just nu sker flera förändringar på arbetsplatsen råder det ingen tvekan om. Covid19-pandemin har i stor grad påverkat takten men redan innan det fanns flera spännande teorier kring hur framtidens arbetsplatser skulle se ut. 

Trafikverket påbörjade redan 2014 en satsning på aktivitetsbaserade kontor och 2017 anställdes Bo Johansson som arbetsplatsstrateg för att driva arbetet med ABW framåt. Låt höra vad han tror om framtiden för aktivitetsbaserade arbetsplatser!

bo-johansson

Tror du att synen kommer förändras på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen i framtiden jämfört med nu?

Jag tror att det även i framtiden kommer vara viktigt att kunna erbjuda olika typer av arbetsmiljöer på våra arbetsplatser. Därför är jag övertygad om att det aktivitetsbaserade arbetssättet är här för att stanna även om det självklart kan komma förändras då det är en del av en naturliga utveckling.

Efter en lång tid av hemarbete vill många tillbaka till kontoret, men samtidigt vill majoriteten ha flexibiliteten att välja båda. Hur ser du på det aktivitetsbaserade kontorets roll i en framtid där mycket av det fokuserade jobbet görs hemifrån?

Jag tror att det aktivitetsbaserade kontoret kommer att få en än viktigare roll som mötesplats för samarbete och interaktion mellan olika grupper inom företaget/organisationen. Individuellt arbete kan med fördel utföras på distans medan utveckling och innovation lättare görs i det personliga mötet med varandra. 

Vad tycker du är nyckeln till lyckat förändringsarbete?

Att man är öppen och transparent i sitt sätt att kommunicera och att man pratar om både om möjligheter och utmaningar i förändringen. Sedan måste man också våga ta nya steg för att kunna förändra. 

Tack för mycket intressanta svar, Bo! Vi tror också på att ABW är här för att stanna. Håller du med eller har du andra idéer? Lämna gärna en kommentar! 

Download our eBook for free

Learn how you can improve the meeting culture in your organization

eBook

Get your copy now

Du gillar nog också

dessa inlägg om Arbetsplatsdesign

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!