Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
människor på arbetsplat

Meetio frågar: Har kraven på arbetsplatsen förändrats?

11 februari, 2021

Sättet vi arbetar på har ändrats en hel del det senaste året. Vad betyder det för arbetsplatsen? Någon som vet är Henrik Axell, Concept Manager på Kinnarps Next Office.

Kinnarps är Europas ledande leverantör av arbetsplatsinteriör, i deras klientel ingår både traditionella- och aktivitetsbaserade arbetsplatser samt skolor och sjukvård. Utöver det har de en tjänst som heter Next Office. Genom att göra arbetsplatsanalyser där de ser över arbetsmönster och medarbetarbehov hjälper de företag att designa sina arbetsplatser efter just deras behov. 

Henrik Axell är Concept Manager på Next Office, och har därför god kunskap om arbetsplatsen och dess framtid. Vi bestämde oss för att ställa några frågor till honom.

Tycker du att det finns ett missförstånd kring vad en aktivitetsbaserad arbetsplats är? Hur bemöter man felaktiga påståenden? 

Henrik Axell, Kinnarps

Missförståndet ligger ofta i att man kallar själva kontoret aktivitetsbaserat, när det egentligen är arbetssättet (Activity-based working, ABW). Det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär att kontoret utformas efter faktiska aktiviteter. Medarbetarna har inte personliga skrivbord utan väljer plats utifrån var de bäst kan utför den aktuella arbetsuppgiften.

Kontoret utformas för att stötta många olika individers behov och typer av aktiviteter - allt från intensivt fokuserade uppgifter till samarbete och informella möten. Ett kontor för aktivitetsbaserat arbetssätt har således en mängd olika miljöer där kontorslandskap kan vara en miljö, enskilda rum och arbetslounge kan vara andra. Det finns inget färdigt facit, många tror att aktivitetsbaserad arbetsplats är ett färdigt koncept, men det handlar om att kartlägga den specifika verksamhetens unika behov.


Ni har en tjänst som heter Next Office, finns det några gemensamma nämnare i vad era kunder letar efter när de utvecklar sitt framtida kontor? 

Vi har genomfört drygt 220 arbetsplatsanalyser mot olika typer av företag samt organisationer och vi ser en tydlig trend mot att vilja ha flexibla och hållbara kontor. Man efterfrågar kontor som är utformade efter verksamheten och som går att anpassa efter behov och individ. Vi ser också att ett nytt arbetssätt, där kontoret inte blir den enda platsen att arbeta på, kommer ställa nya krav på både ledarskap och medarbetarskap samt hur kontoret är utformat.

Efter flera månader av distansarbete har vi hittat nya rutiner i vårt arbete. Hur tror du att vår inställning och våra krav till kontoret har förändrats? 

De flesta har landat i den digitala tillvaron och upplever att de kan upprätthålla både effektivitet och produktivitet på distans. Samtidigt längtar vi tillbaka till den sociala samvaron på kontoret. Det är i det fysiska mötet vi odlar kultur och är som mest innovativa och kreativa. Det innebär att kontoren kommer omvärderas. Vi behöver  genomtänkta mötesytor och sociala ytor samt identitetsstarka och inspirerande miljöer. Vi behöver även ytor som erbjuder avskilt koncentrerat arbete för effektivitet och produktivitet. Om vi inte kan erbjuda detta på våra kontor kommer många medarbetare vilja stanna hemma även efter pandemin.

Vi tackar Henrik för intressanta svar och ser fram emot vad framtiden har att erbjuda. Hur vill du arbeta framöver? Lämna en kommentar så kan vi diskutera vidare!

Meetio products

Gör din arbetsplats smartare

Upptäck alla Meetios lösningar!

Läs mer

Du gillar nog också

dessa inlägg om Arbetsplatsdesign

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!