Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
Maximera produktiviteten på arbetsplatsen

Hur du uppnår och maximerar produktiviteten på arbetsplatsen

23 oktober, 2017

När du inrättar ett kontor och skapar arbetsplatser för anställda, finns det många aspekter som bör tas i beaktning: hierarki inom kontorsutrymmena, avdelningar och arbetsgrupper, cellkontor, bås eller kontorslandskap, var bekvämlighetsinrättningarna ska vara, belysning; listan bara fortsätter och fortsätter. Men där de flesta arbetsplatser är utformade för att vara funktionella, estetiskt tilltalande samt att utrymmena är optimerade, så finns det en aspekt som är precis lika viktig: arbetsplatsens produktivitet.

Vad är produktivitet på arbetsplatsen?

Under arbetstid, från den stund som vi går in på kontoret till den stund när vi lämnar för dagen, förväntas vi vara mer eller mindre produktiva under hela arbetsdagen. Arbetstiden som bestämts av företagen och arbetsgivare kommer med villkoret att vi arbetar och slutför de arbetsuppgifter vi blivit tilldelade, helst på ett effektivt sätt. Men det finns flera faktorer som faktiskt kan påverka och även hindra vår förmåga att vara och förbli produktiva i vår arbetsmiljö. I det här fallet innebär produktivitet på arbetsplatsen den mängd arbete som utförts i kontorsmiljön, och det är viktigt att företag tar med det i beräkningen för deras arbetsplatser.

Varför du måste ta hänsyn till produktivitet på arbetsplatsen

När kontorslokaler planeras och designas, så gör nya trender att kontorslandskap är det mest populära valet, men som vi tidigare har pratat om, så kan den här utformningen faktiskt hindra de anställda från att vara produktiva. Då kontorslandskap kan boosta moralen, uppmuntra öppen kommunikation och understryka platt organisationsstruktur, kan medarbetarna känna sig stressade eller frustrerade om de inte känner sig produktiva.

Produktivitet på arbetsplatsen är faktiskt nödvändigt för att de anställda ska känna sig nöjda. Om de anställda inte känner att de kan utföra deras arbetsuppgifter på ett praktiskt och bekvämt sätt, eller om de känner att de är för distraherade och det är för många avbrott, kan de bli allt mer missnöjda med kvalitén på deras arbete. Och omvänt, anställda som är nöjda visar en ökning i deras produktivitet. Faktum är att nöjda anställda visade en 12% ökning i produktivitet. Så här har vi ett ”hönan och ägget”-scenario när det gäller nöjda anställda och produktivitet, men vad vi kan lära oss är att produktivitet på arbetsplatsen är viktigt.

Hur du kan betrakta arbetsplatsens produktivitet

Det är flera olika faktorer som avgör arbetsplatsens produktivitet. Som tidigare nämnts, så är miljön vi arbetar i extremt viktig. Det är därför du ska prioritera strategier som optimerar produktiviteten när du designar kontorslokaler och arbetsplatser. Om du väljer konceptet med kontorslandskap - satsa på att ha små enskilda rum för telefonsamtal, korta småmöten och samtal för att andra anställda inte ska bli störda.

Fundera över flödet på arbetsplatsen: lägg korridorer och passager med mycket genomströmning lite längre bort från skrivbordsgrupperingar och placera lunchrummet i en del av kontoret där prat och ljud därifrån inte stör de andra som inte sitter och äter eller tar en fikapaus. När du planerar din arbetsplats utifrån vad de anställda behöver för att göra ett så bra jobb som möjligt, så kommer du kunna få bättre harmoni, ökad funktionalitet, estetik och produktivitet.

Andra faktorer för produktivitet på arbetsplatsen

  • Se till att de anställda har tillgång till rätt verktyg för att göra sitt arbete mer produktivt. Tillgång till automation, aktivitetshantering och mjukvara som blockerar sociala medier kan hjälpa. Om ditt företag oroar sig för kostnader för olika verktyg - uppmuntra ledningen att titta närmare på vad det kostar att ha anställda som inte är tillräckligt produktiva.
  • Slutligen, prova att använda olika arbetsmetoder för produktivitet. Pomodoro-tekniken eller varianter på den, strävar efter att reducera störmoment och hålla hjärnan aktiv och fräsch för att vara produktiv. Prova att schemalägga olika uppgifter och möten i ett blockschema och planera in skrivtid, mötestid och tid för att skriva och svara på mail. När du sätter ihop arbetsuppgifter, undviker du att slösa tid genom att hoppa runt mellan olika typer av arbetsuppgifter.
  • Arbetsplatsens produktivitet är en mycket viktig del av företagskulturen, hur nöjda de anställda är och optimeringen av arbetsplatsens utrymme. Det är därför det är viktigt att ta hänsyn till detta när du funderar på hur du ska utforma arbetsmiljöer och vad det är dina anställda behöver för att kunna göra det mesta av deras tid på kontoret.

Du gillar nog också

dessa inlägg om Produktivitet

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!