Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
Varför är värdegrunder viktiga i företag och organisationer?

Varför värdegrunder är viktiga i företag och organisationer

19 oktober, 2017

Värdegrunder blir en allt viktigare aspekt för extern branding och intern kommunikation hos företag och organisationer. Men vad är en värdegrund egentligen, och hur definierar du vad det är för dig? Fundera på vad din verksamhet står för, vilka moraliska och etiska ståndpunkter ditt företag har och vilka igenkänningsfaktorer ditt varumärke är ett uttryck för. Det finns många anledningar till varför det är viktigt att etablera värdegrunder i en organisation, och dina relationer med både anställda och kunder kommer förbättras tack vare det.

Varför bryr sig anställda om företagets värdegrunder?

När företag och organisationer lägger vikt vid att definiera och tillämpa vissa värderingar, känner sig de anställda mer lierade med deras arbetsplats. Definierade värderingar kan vara – och bör vara – inbakade i företagskulturen. Dessutom söker dagens arbetsstyrka allt oftare jobb på företag som har starka, positiva och unika företagskulturer.

Låt oss ta Generation Y som exempel: studier visar att den här generationen kan tänka sig att välja ett jobb med lägre lön, om de känner att företagets värderingar är i linje med deras egna och särskilt om värderingarna innefattar socialt ansvar. Vad som också är viktigt för Generation Y: värderingar som de kan se. Om du som företag påstår att du värderar transparens, öppen kommunikation och tillväxt, är det viktigt att du lever som du lär. Dina medarbetare kommer uppskatta det och dina värderingar kommer också att forma kundrelationerna.

Varför bryr sig kunder om företagets värdegrunder?

Dagens kunder baserar allt oftare sina beslut på just värderingar, så det är viktigare än någonsin att som företag exemplifiera och leva upp till sina värderingar. När kunder kan se deras egna prioriteringar och moral återspeglas hos de företag som de väljer att göra affärer med, så tenderar de även att vara mer lojala.

Du kan även se det såhär: om dina anställda är nöjda och glada med att arbeta för dig, eftersom de känner att de är en del av en företagskultur med starka värderingar, så kommer dessa känslor att återspeglas i samspelet med kunder och i sin tur förbättra kundrelationen.

Varför kultur är viktigt i affärslivet

När allt kommer omkring, så är det ett förnuftigt affärsbeslut att definiera och exemplifiera ett företags värdegrunder. Företag som strävar efter att efterleva sina värderingar kan undvika lidande p.g.a. avsaknad av inriktning, en inkonsekvent identitet eller för att de använder tvivelaktig affärspraxis. När ett företag inte vet vad det står för, blir det också omöjligt för anställda och kunder att veta det.

När du etablerar en värdegrund för ditt företag, tänk på att överväga vad som är rimligt, realistiskt och vettigt för ditt varumärke. Gör värderingarna till ert mantra, efterlev dem, få med de anställda på noterna, och din organisation kommer att bli starkare än någonsin.

Du gillar nog också

dessa inlägg om Företagskultur

Subscribe by email

Kommentarer (7)