Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo

gr8 meetings gästbloggar om möteskultur

30 april, 2018

Du har säkert hört ordet "möteskultur" flera gånger, men vad betyder det egentligen och hur ser den svenska möteskulturen ut? Det här har gr8 meetings, en av våra samarbetspartners, stenkoll på! gr8 meetings hjälper nämligen företag och organisationer till en hållbar möteskultur för att snabbare kunna nå uppsatta mål och önskade resultat. Då och då kommer de att gästa Meetios blogg för att dela med sig av sina kunskaper och de inleder med en introduktion i begreppet möteskultur.

Vad är möteskultur?

Med möteskultur menar vi den kultur som kännetecknar företagets eller organisationens alla möten, en kultur som utgår från en gemensam handling och ett beteendemönster för människor i en grupp. I de allra flesta fall har möteskulturen "bara uppstått" utan att ledningen har bestämt hur de vill att organisationen ska se på sina möten.

Möteskulturen kan sägas bestå av både struktur (hur man sätter upp ett möte utefter syfte, mål, vem, när, var och hur) och kultur (beteendemönster, spelregler, förhållningssätt) och för att lyckas förändra måste man arbeta med båda delarna.

En av de viktigaste hörnstenarna i en framgångsrik möteskultur är gemensamma spelregler för densamma. För att det skall bli en hållbar möteskultur så krävs det en förankring och förståelse hos alla anställda så att kulturen förbättras.

En framgångsfaktor för detta är att ta fram spelreglerna gemensamt och att alla får en chans att uttrycka sin mening. Faktum är att det är lättare att göra en förändring när man själv har varit delaktig i processen.

Till möteskulturen lägger vi också till den fysiska miljön. Den fysiska miljön är en viktig komponent för att skapa bra möten. Utifrån mötets syfte och mål kan vi välja en mötesmiljö som stärker den bästa effekten av mötet.

Fakta om möteskultur

(Från analysföretaget 3S som mäter möteskulturen i svenska organisationer sedan 2007)

 • 25% av all arbetstid, oavsett bransch och funktion, är faktisk mötestid. För många chefer är det 50-80% av arbetstiden.
 • 50% av alla möten i Sverige saknar tydligt syfte och mål.
 • 33% av alla möten tar energi från deltagarna.
 • 33% av dem som sitter på möten är inkallade i onödan.

Varför ser det ut så här?

 • Ingen äger möteskulturfrågan i ledningsgruppen, trots att så mycket arbetstid går åt till möten.
 • Det saknas en kultur för ständiga förbättringar i många företag.
 • Trots att chefer tillbringar 50-80% av sin arbetstid i möten så är det väldigt få som gått en utbildning i hur man leder möten.
 • Få ledarskapsutbildningar har möteskultur på agendan.
  Stressad kvinna som sitter vid sitt skrivbord och håller sig för pannan
  33% av alla möten tar energi från deltagarna.

Affärs- och verksamhetsnyttan av att skapa en medveten och hållbar möteskultur

 • Frigör tid
 • Ökar måluppfyllelsen
 • Ökad delaktighet, vilket i sin tur ger mer motiverade och engagerade medarbetare.
 • Minskar stress
 • Bidrar till en god, social arbetsmiljö

Sammanfattningsvis är möten kittet mellan allt i en organisation.

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss så besök gärna www.gr8meetings.se

/Mötesevangelisten Micke Darmell

Du gillar nog också

dessa inlägg om Möten

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!