Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
kontorslandskap

Är kontorslandskap dåliga för produktiviteten?

11 oktober, 2017

På senare år har trenden med öppna kontorslandskap växt sig allt starkare, tack vare trendiga startups i Silicon Valley-stil och andra kreativa företag som vill särskilja sig från traditionella arbetsplatser. Metoden för hur man möblerar kontoret har sedan dess anammats av alla typer och storlekar av företag. Även om vissa anser att kontorslandskap är bra för platta organisationer med lite hierarki, eller teamorienterade företag där arbetet kretsar kring samarbete, behöver vi dock kolla närmare på om kontorslandskapstrenden påverkar produktiviteten negativt.

Varför kontorslandskap?

Så varför uppstod kontorslandskap och varför blev de så snabbt populära? Nu när en stor del av arbetsstyrkan består av Generation Y, så har företag behövt anpassa sig till de anställdas önskemål och behov. Med Generation Y kommer behovet av transparens, öppenhet, otvungenhet samt en tilltalande arbetsmiljö. Det öppna kontorslandskapet försökte uppfylla alla dessa önskemål och snart nog började även de som inte tillhör Generation Y att uppskatta det extra utrymme som uppstod när väggarna runt arbetsbåsen revs.

Men vad hände när kontorslandskapen togs i bruk? Levde de upp till förväntningarna på vad som skulle hända när de anställda kände att de hade uppnått transparens, öppenhet, otvungenhet och en tilltalande arbetsmiljö? Nja, både ja och nej faktiskt.

Hur kontorslandskap påverkar produktivitet

Å ena sidan tilltalade kontorslandskap potentiella anställda och kännetecknade en ”cool” arbetsplats eller ett ställe där man gärna ville jobba. De anställda kände sig mer sammansvetsade och att de hade en mer direkt tillgång till sina chefer, vilket gjorde att relationen chef-anställd inte kändes så skrämmande, utan istället vänligare.

Men fundera på detta: i en värld med omedelbar tillgång till information och appar direkt i sin hand, så kan det vara svårt att fokusera på uppgiften, särskilt när arbetet upplevs som lite tråkigt och enformigt. Lägg sedan till de visuella och ljudliga distraktionerna som tillkommer när man sitter öppet bland kollegor, och det är lätt att förstå varför det är ännu svårare att fokusera på arbetet, vilket påverkar produktiviteten negativt.

En gång i tiden fungerade arbetsbås som en stor, fysisk ”stör ej” skylt, där den anställde kunde sätta sig ner och beta av sina arbetsuppgifter. Men med kontorslandskap kan dina kollegor komma bort till dig och ställa en fråga eller starta en diskussion utan att ens behöva knacka på dörren. Och vad som kan vara ännu värre är när en kollega börjar diskutera med någon bredvid eller i närheten av dig. Du är då inte inblandad i diskussionen, men själva konversationen är distraherande och saktar oavsiktligt ner din egen produktivitet.

Öppet kontorslandskap

För vem fungerar kontorslandskap?

Då kontorslandskap faktiskt skadar produktiviteten i större företag där anställda arbetar självständigt, kan de faktiskt vara användbara i vissa fall. Företag som är starkt beroende av samarbete och projektteam kan ha nytta av den fysiska öppenheten som kan leda till ökad kommunikation, diskussioner, brainstorming och problemlösning i grupp. Vad som är viktigt för den här typen av företag är att kommunikationen fokuserar på ämnen som är relevanta för arbetet, någon som lätt spårar ur när många människor och personligheter är inblandade.

Till syvende och sist är kontorslandskap toppen i teorin, men kan vara kontraproduktiva i praktiken. Det är upp till dig att bestämma vad kostnaderna kontra fördelarna innebär för ditt företag, eller börja titta på andra trender inom planlösningar för arbetsplatser.

Du gillar nog också

dessa inlägg om Arbetsplatsdesign

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!