Få en demo
Få en demo
Meny
Få en demo
Stå-upp-möten för effektivt samarbete

Stå-upp-möten för att samarbeta effektivt

6 december, 2017

...genom att mötesdeltagarna står upp, hålls blodcirkulationen igång och de blir mer alerta - här är effektivitet 'the name of the game'.

När vi talar om modern arbetsplatsproduktivitet, vore det snudd på tjänstefel om vi inte diskuterade så kallade stå-upp-möten. Avsikten med den här mötesmetoden för teamsamarbeten eller informella konferenser är att hålla igång aktiviteten på företaget, hålla medarbetarna motiverade och fokuserade, samt att det ska leda till mera produktiva utbyten mellan teammedlemmarna. Men hur säkerställer du att mötena förblir professionella och inte mynnar ut i sociala sammankomster? Vi tittar lite närmare på bästa praxis kring den här typen av möten.

Vad är stå-upp-möten?

Stå-upp-möten är precis vad det låter som: möten som sker på stående fot. De kan hållas i ett allmänt utrymme som till exempel fikarummet eller loungen, men även i ett mötesrum med höga bord. Den här typen av möten brukar vara enkla med få tekniska resurser men med högt fokus. Avsikten är att genom att mötesdeltagarna står upp, hålls blodcirkulationen igång och de blir mer alerta - här är effektivitet "the name of the game".

Stå-upp-möten varar som regel inte längre än högst 15 till 20 minuter. Meningen är att de ska vara korta och hålla sig till ämnet. Därför kan de vara en bra lösning för statusuppdateringar, dagliga avstämningsmöten eller scrums, samt korta möten av mer riktande/styrande karaktär.

standup-meeting-1680x800
15 till 20 minuter bör vara maxlängden på ett stå-upp-möte.

Hur du får ut så mycket som möjligt av stå-upp-möten

Det är lätt att informella möten spårar ur om de känns för informella. Så här kommer några bästa praxis som säkerställer att ni får ut så mycket som möjligt av den här typen av möten på arbetsplatsen:

Håll mötena regelbundet

Att hålla stå-upp-möten dagligen eller veckovis hjälper teammedlemmarna att vänja sig vid dem och hur de fungerar. Precis som med allt annat så blir det bättre ju mer man övar. Att hålla regelbundna möten kan säkerställa att medarbetare håller sig till uppgiften och förstår den, hela tiden, genom hela projektet.

Gör mötena minnesvärda

Att inleda dina stå-upp-möten med en sång, som det här företaget som spelar Bob Marleys “Get Up Stand Up”, eller samla mötesdeltagarna på ett lite kul och annorlunda sätt, kan göra att mötena blir roligare. Det ska kännas som att mötena är en viktig del av din arbetsdag, men de får inte gå ut på att chefen står och mässar om något som ingen kommer ihåg något av efteråt. Gör så att dina stå-upp-möten är unika för dina uppgifter eller projekt, eller för de som deltar.

Håll mötena organiserade

För att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av din tid, bör du fastställa en tydlig inriktning och syfte med varje möte, och skapa en handlingsplan för hur de ska fortlöpa. Du kan förslagsvis använda dina stå-upp-möten för dagliga avstämningsmöten för ett pågående projekt där alla teammedlemmar redogör för deras framsteg, problem och andra viktiga punkter som behöver uppmärksammas.

Håll mötena korta

Om du känner att mötet är på väg att mynna ut i småprat eller om det tas upp en punkt som behöver få mer tid och uppmärksamhet, se till att du noterar vilken punkt det är och ge de berörda teammedlemmarna mer tid att diskutera vid ett senare tillfälle. Du får inte låta en punkt ta över och styra bort uppmärksamheten från syftet med mötet. När något viktigt tas upp, se till att det ges rätt tid och uppmärksamhet till dessa uppgifter eller problem vid ett mer lämpligt tillfälle.

Slutsatsen är att stå-upp-möten kan vara en mycket produktiv användning av din tid när du arbetar i team med olika uppgifter. Använd mötena för att upprätthålla produktiviteten på arbetsplatsen, och undvik långa möten som kan upplevas som slöseri med tid. Dra nytta av dessa tips och du kommer märka att stå-upp-möten är ett viktigt verktyg i din organisation.

Ladda ned vår e-bok, gratis

Få tips om hur du kan förbättra möteskulturen i din organisation

e-bok

Få ditt exemplar nu

Du gillar nog också

dessa inlägg om Möten

Subscribe by email

No comments yet

Let us know what you think!